Passer au contenu principal

Privacy

Bastin-Pack n.v. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via mail bij privacy@bastinpack.be

Verwerkingsdoeleinden

Bastin-Pack n.v. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van Bastin-Pack n.v.) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bastin-Pack n.v. verbonden zijn of met enige andere partner van Bastin-Pack n.v.;
Bastin-Pack n.v. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Changez vos préférences de cookies ici

Recevez notre newsletter

Pour une petite nouvelle de temps en temps, remplissez le formulaire ci-dessous et cliquez sur la flêche!

Garanti à qualité

Bastin-Pack est certifié BRC-IoP depuis 2004. Ceci garantit nos clients l'hygiène, la traçabilité et l' alimentarité de nos emballages. Cliquez sur les logos à droite pour télécharger les certificats BRC-IoP et ISO-9001.

CERTIFICAT BRCGS FOOD
CERTIFICAT ISO 9001

Seuls les cookies fonctionnels et d'analyse

Le site Web fonctionne également dans une large mesure avec uniquement les cookies essentiels (fonctionnels et d’analyse). Notez que la fonction de discussion ne fonctionnera pas avec cela.

Accepter les cookies minimes

Aussi les préférences et les cookies de service?

Le site Web utilise ensuite les cookies essentiels, mais également des cookies avec vos préférences et des cookies liés au service (Drift Chat). En fermant le message ci-dessous, vous consentez à l'utilisation de tous les cookies conformément à notre politique en matière de cookies, à moins que vous n'ayez désactivé les cookies.